Příroda nám přináší vnitřní pohodu i prostor pro nabrání sil. Nyní ještě víc než kdy jindy. 

Pojďme jí to v dobrém vracet! Pusťme se do činů, které přírodě pomohou. I drobné věci mají smysl!  I když nás jistě čekají i výzvy větší.

Vyber si z akcí, na které zde najdeš návod. Nebo zkus vlastní nápady. Tvou snahu ocení příroda i lidé, a navíc můžeš vyhrát.

Zapojit se je jednoduché: vybereš si aktivitu, zrealizuješ ji a nasdílíš fotku s hashtagem #naprirodunekaslu ! 

Ukaž, že na přírodu nekašleš!

Do přírody s respektem

1

Do lesů a luk bez motorových vozidel
Dodržuj zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům a parkuj jen na vyznačených parkovištích. Nedodržením tohoto pravidla můžeš poničit vzácné rostliny či vyplašit zdejší živočichy. Ohleduplné by měly být i cyklistky a cyklisté.

2

Se psy jen na vodítku
Psi stresují divoká zvířata a ptactvo, a tak hrozí, že by některé druhy mohly lokalitu navždy opustit. Nebezpeční jsou psi zejména pro mláďata všech živočichů. Ohroženi jsou i samotní psi - především v době honů. Zvaž prosím, zda je nezbytné svého mazlíčka brát na výlet s sebou. Pokud ano, tak na vodítku.

3

Odpad patří do koše
Vše, co v lese necháš, může způsobit problémy nejen zvířatům, ale i celému ekosytému. Odpadky tedy odnes s sebou domů, vytřiď a vyhoď do košů.

4

Nech květiny růst
„Netrhej květiny, když je chceš mít. Jdi dál a květy budou růst u všech tvých cest”, praví básník Thákur. Státem chráněných a vzácných rostlin je v lese a na lukách velké množství, proto je třeba dávat pozor, abychom je nejen nesbírali, ale ani neponičili. Ohroženy jsou však i běžné rostliny, trhají-li je lidé neohleduplně, to znamená celé i s kořenem či otrhají-li všechny listy rostliny.

5

Dopřej stromům klid
Vyhni se také trhání sazeniček a semenáčků. Ty pomáhají lesu v obnově a uchování současné podoby. Stejně tak je zakázáno lámání větví. Stromy tím poškozuješ.

6

Mláďata nech rodičům
K jaru a přírodě “opuštěná” mláďata patří. Jedná se většinou o mláďata, která svá hnízda opustila zcela dobrovolně v rámci svého přirozeného vývojového cyklu. Pokud není zvíře evidentně zraněné, nech ho být. Záchranou mu většinou uškodíš. Pokud si však nejsi jistý*á, zavolej na nejbližší záchrannou stanici či použij tuto aplikaci.

7

Drž se cest a značených stezek
Pohybem mimo cesty a značené stezky plašíš zvířata a ohrožuješ vzácné rostliny.

8

Táboření
Táboř jen na vyhrazených místech. Stopy svého pobytu i tak zahlaď.

9

Rozdělávání ohně
Pokud si chceš udělat romantiku u ohýnku, platí pravidlo, že se oheň nesmí rozdělávat blíže než 50 metrů od kraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od všeho, co by se mohlo vznítit (suché strniště, vysoká tráva). Pokud jsi se rozhodl strávit noc v lese, můžeš rozdělat oheň pouze na vyhrazených tábořištích. Po opuštění tábořiště je pak nutné zkontrolovat, zda je oheň zcela uhašen.

10

Nedopalky do přírody nepatří
Zejména v létě se požáry šíří velmi rychle. Jeden nedopalek pak může způsobit neštěstí. Nedopalky také významně  a dlouho znečišťují přírodu - jeden nedopalek s filtrem se rozkládá až 15 let!

11

Hluk
Čím více budeš potichu, tím více můžeš vidět a slyšet. Řev motorů, křik dětí či hudební produkce do lesa nepatří. Příroda má mnoho skrytých krás, které můžeš objevit jen ohleduplným a respektujícím chováním.

12

Člověk může žít na zemi jen v souladu s přírodou. Staň se její ochránkyní či ochráncem i Ty!

Jak se zapojit

1

Jak se přidat do plnění výzvy?
1. vybereš si jednu či více akcí pro přírodu nebo vymyslíš svoji vlastní
2. pomůžeš přírodě, užiješ si to a chceš-li tak vyfotíš výsledek
3. pozbuď k činům i ostatní - fotku nasdílej na svůj instagram nebo facebook s hashtagem #naprirodunekaslu a označíš @hnutibrontosaurus.
Pozor: musíš fotku nastavit jako veřejnou - aby ji viděli i lidé mimo tvé přátele (jen tak můžeš soutěžit). Nebo nám ji pošleš na e-mail: akce-priroda@brontosaurus.cz a my ji zveřejníme na webu.


Můžeš přidat komentář či minipříběh, jak jsi akci realizoval*a.

2

Jak postupovat na akci v době epidemie?
V době karantény a rizika nakažení koronavirem stále dodržuj bezpečnostní opatření - zejména nošení roušky, zásady hygieny, zákaz shromažďování ve větších počtech, apod. Respektuj nařízení Vlády ČR.

3

Kde mohu plnit akce pro přírodu?
Budeš-li něco sázet, stavět či upravovat, můžeš to dělat jen na místech, kde to máš dovoleno (od těch, kteří pozemek vlastní). Uklidit odpadky či zalít strom však můžeš jistě na většině veřejných prostranství. A mnoho můžeš udělat i doma či na zahradě. Při realizaci akce dbej na respektující zásady pohybu v přírodě. Vyhni se přímých zásahům do přírody v chráněných územích.

4

Na co si dát pozor?
Hlídej si, aby tvá činnost byla udržitelná - např. aby o vyvěšené budky či vysazené keře bylo dále pečováno.
Dodržuj bezpečnost práce, zejména při práci s nářadím.

5

Jak mohu soutěžit?
- stačí  sdílet či poslat fotku z profilu na který ti pak můžeme napsat
- výhry budou losovány ze všech fotografiemi zachycených akcí pro přírodu.
- Hnutí Brontosaurus dále může ocenit tři akce, které nejvíce zapůsobí svým rozsahem a pozitivním dopadem.
- zasláním fotky/fotek souhlasíš se soutěžními podmínkami - ZDE.
- akce pro přírodu musí být vykonána v období po 1. dubnu 2020. 

6

Pro koho tato výzva je a pro koho ne?
Výzva je určena zejména studentům a studentkám, dospělým a rodičům s dětmi. 
Pro děti nabízí Hnutí Brontosaurus soutěž Duhová výzva.
Určena není také pro profesionální ochránkyně a ochránce přírody nebo hromadné oficiálně organizované akce.

7

Na co nezapomenout?
Vězme, že drobné skutky jedinců se sčítají ve větší pozitivní změny. K tomu však jeden ani více takových skutků nestačí. Pro ochranu přírody je důležitý i náš životní styl a také náš zájem o větší věci, které sami přímo neřešíme, ale můžeme je vždy ovlivnit. Cest je hodně. Vedou přes osobní šetrný životní styl (např. ekovýzva.cz) nebo přes aktivní občanský přístup - podporu neziskových organizací, které se ochraně přírody věnují, zájem o to, co se děje v místě, kde žijeme, působení na představenstvo obcí, měst nebo i vládu.

8

Máš dotaz? Spoj se s námi!
Tereza Opravilová
akce-priroda@brontosaurus.cz